Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-12 10:35:12
№ 20200611CnIM4509307

Описание:

 „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“


Документи
35542020121006_Решение ОП-Р-49 12.06.2020г..pdf
36002020121006_Обявление ОП-241 12.06.2020г..pdf
36072020121006_Документация_СМР_СРР_покриви.doc
36142020121006_Приложение № 1 - Технически спецификации_СМР_СРР_покриви.docx
36242020121006_Приложение № 2 - Проект на договор, СМР_СРР_покриви.docx
36342020121006_Образци_СМР_СРР_покриви.docx
36482020121006_Образец № 2 на ЕЕДОП - espd-request_СМР_СРР_покриви.zip
36542020121006_Образец № 8.1 на КСС_СМР_СРР_покриви.xlsx
37012020121006_Образец № 8.2 на КСС_СМР_СРР_покриви.xlsx
37062020121006_Образец № 8.3 на КСС_СМР_СРР_покриви.xlsx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-06-19 11:37:00
Съобщение относно представители на възложителя за огледи 2020-06-24 16:48:00
Отговор на въпрос 2020-07-01 15:31:00
ПРОТОКОЛ № 1 2020-08-19 14:23:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-09-02 11:45:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-09-30 11:56:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-09-30 11:57:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60а от ППЗОП 2020-09-30 11:59:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-09-30 12:00:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП 2020-09-30 18:35:00
Договори 2020-12-04 16:47:00
Обявление за възложена поръчка по ОП№1, ОП№2, ОП№3 2020-12-04 16:49:00
Обявление за приключване на договор 2022-05-26 16:56:00
Обявление за приключване на договор 2022-05-26 16:59:00
Обявление за приключване на договор 2022-05-26 17:01:00

<-- Обратно към поръчки