Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация София” ЕАД"

Гаранции участие

Дата: 2016-08-11 11:14:00

Описание:

Гаранциите за участие за обособена позиция -2 и обособена позиция-5 са възстановени на основание чл. 62 от ЗОП<-- Обратно към поръчката