Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-10 15:49:55
№ 20200608nWpJ4455016

Описание:

„Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”

Обособена позиция 1: „Доставка на термични/студозащитни работни облекла за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 2: „Доставка на противозамърсяващи работни облекла за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 3: „Доставка на студозащитни работни обувки за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 4: „Доставка на профилактични/проветряеми работни обувки за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 5: „Доставка на специални обезопасяващи работни обувки за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 6: „Доставка на специални предпазни работни облекла за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 7: „Доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 8: „Доставка на други средства, свързани с работа съгласно утвърден списък за нуждите на Топлофикация София” ЕАД;

Обособена позиция 9: „Доставка на индивидуални средства за защита за нуждите на „Топлофикация София ЕАД”.Документи
50172020101506_Решение ОП-Р-47 10.06.2020г..pdf
50232020101506_Обявление ОП-231 10.06.2020г..pdf
50272020101506_Документация работно облекло.doc
51362020101506_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-06-29 13:49:00
Отговор на въпрос 2020-07-01 14:29:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-07-28 14:28:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-08-05 12:03:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-08-05 12:05:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-08-05 12:07:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-08-05 12:07:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№1 2020-08-05 12:09:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№2 2020-08-05 12:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№3 2020-08-05 12:12:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№4 2020-08-05 12:14:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№5 2020-08-05 12:16:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№6 2020-08-05 12:17:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№7 2020-08-05 12:19:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№8 2020-08-05 12:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№9 2020-08-05 12:22:00
Договор по ОП№1 2020-11-16 11:21:00
Договор по ОП№2 2020-11-16 11:22:00
Договор по ОП№3 2020-11-16 11:22:00
Договор по ОП№4 2020-11-16 11:23:00
Договор по ОП№5 2020-11-16 11:25:00
Договор по ОП№6 2020-11-16 11:26:00
Договор по ОП№7 2020-11-16 11:28:00
Договор по ОП№8 2020-11-16 11:29:00
Договор по ОП№9 2020-11-16 11:31:00
Обявление за възложена поръчка по ОП№1, ОП№2, ОП№3, ОП№4,ОП№5, ОП№6, ОП№7, ОП№8, ОП№9 2020-11-16 11:34:00
Обявления за приключили договори по ОП№1, ОП№2, ОП№3, ОП№4, ОП№5, ОП№6, ОП№7 и ОП№8 2020-11-18 13:13:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР по ОП №9 2021-12-16 11:09:00

<-- Обратно към поръчки