Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-08 10:31:44
№ 20200605pioE4427842

Описание: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София ЕАД с две обособени позиции

Обособена позиция № 1: „Доставка, демонтаж, монтаж и пуск в експлоатация на абонатни станции

Обособена позиция № 2: „Закупуване на абонатни станции за обекти, приети за изграждане от дружеството”
Документи
55532020080806_Решение ОП-Р-41 05.06.2020г..pdf
56022020080806_Обявление ОП-205 05.06.2020г..pdf
56082020080806_ДОКУМЕНТАЦИЯ Абонатни станции.doc
56142020080806_espd-request.zip
23022020081506_Приложение 1.xlsx
23072020081506_Приложение 1.1.xlsx
23122020081506_Приложение 2.pdf
23172020081506_Приложение 3.pdf
23232020081506_Приложение 4.pdf
23282020081506_Приложение 5.xls
23332020081506_Приложение 6.xls
23372020081506_Приложение 7.xls
23422020081506_Приложение 8.pdf
23472020081506_Приложение 9.xls
23522020081506_Приложение 10.pdf
23562020081506_Приложение 11.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ № 1 2020-08-26 15:06:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-09-08 16:35:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-10-07 15:59:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-10-07 16:01:00
ДОКЛАД 2020-10-07 16:02:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№1 2020-10-07 16:04:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП№2 2020-10-07 16:05:00
Обявление за възложена поръчка по ОП№1 и ОП№2 2020-12-03 11:09:00
Договори по ОП №1 и ОП №2 2020-12-03 11:55:00
Допълнително споразумение по ОП№2 2022-01-28 11:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ПРЕЗ НЕЙНИЯ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ОП№2 2022-01-28 11:36:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-02-18 11:22:00
Обявление за приключване на договор Д-ОП-169 24.11.2020 2023-01-16 10:27:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 2023-01-16 10:28:00

<-- Обратно към поръчки