Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, демонтаж на съществуващите, монтаж и въвеждане в експлоатация на седем броя нови силови трансформатори за нуждите на ТР „София“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-05 15:22:07
№ 20200605GTSi4405792

Описание:

„Доставка, демонтаж на съществуващите, монтаж и въвеждане в експлоатация на седем броя нови силови трансформатори за нуждите на ТР „София“Документи
27012020051506_Решение ОП-Р-39 05.06.2020г..pdf
27062020051506_Обявление ОП-199 05.06.2020г..pdf
27112020051506_Документация - трансформатори.docx
32102020051506_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-06-23 16:22:00
Отговор на въпрос 2020-06-26 13:58:00
ПРОТОКОЛ № 1 2020-09-11 16:53:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-09-29 10:43:00
протокол №2 2020-12-02 10:30:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-12-02 10:33:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-12-02 10:35:00
Договор 2021-02-02 14:08:00
Обявление за възложена поръчка 2021-02-02 14:08:00

<-- Обратно към поръчки