Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-1 - “Реконструкция на топлопровод от К III М-14, находяща се до кръстовището на ул. "Акад. Румен Цанев" и ул. "Филип Аврамов" по ул. "Филип Аврамов", ул. "Д-р Николай Николаев" и ул. "Бъднина" за захранване на бл. №№336, 328, 329, 330А, 330, ОДЗ 59, ОДЗ 56, бл .№№327, 322, 323A, 323, ж.к. "Младост 3"”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-29 16:45:33
№ 20200529mWDo4338245

Описание:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-1 - “Реконструкция на топлопровод от К III М-14, находяща се до кръстовището на ул. "Акад. Румен Цанев" и ул. "Филип Аврамов" по ул. "Филип Аврамов", ул. "Д-р Николай Николаев" и ул. "Бъднина" за захранване на бл. №№336, 328, 329, 330А, 330, ОДЗ 59, ОДЗ 56, бл .№№327, 322, 323A, 323, ж.к. "Младост 3"”Документи
46072020291605_Решение ОП-Р-32 29.05.2020.pdf
46192020291605_Обявление ОП-176 29.05.2020.pdf
46262020291605_Документация_СМР_топломагистрала_M16-II-1.docx
46362020291605_Приложение № 1 - Проект на договор, СМР_M16-II-1.docx
46432020291605_Приложение № 2 - Инвестиционен проект_М16-II-1.7z
46502020291605_Образци_СМР_M16-II-1.docx
46582020291605_Образец № 2 на еЕЕДОП - espd-request_M16-II-1.zip
47082020291605_Образец № 7 на КСС_СМР_M16-II-1.xls

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ № 1 2020-07-28 16:56:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-09-03 16:10:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-10-09 16:30:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-10-09 16:31:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-10-09 16:33:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-10-09 16:35:00
договор 2020-12-07 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-07 14:36:00
Допълнително споразумение 2022-08-16 14:34:00
обявление за изменение 2022-08-16 14:37:00

<-- Обратно към поръчки