Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-4 - Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. "Трайко Станоев" до Център по онкология, Дом за стари хора и бл. 2 – жк. „Дървеница“”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-27 17:08:12
№ 20200527gsqt4260287

Описание:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-4 - Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. "Трайко Станоев" до Център по онкология, Дом за стари хора и бл. 2 – жк. „Дървеница“”Документи
08402020271705_Решение ОП-Р-24 27.05.2020г..pdf
08472020271705_Обявление ОП-164 27.05.2020г..pdf
08592020271705_Документация_СМР_топломагистрала_M16-II-4.doc
09052020271705_Приложение № 1 - Проект на договор, СМР_M16-II-4.docx
09122020271705_Приложение № 2 - Инвестиционен проект_M16-II-4.7z
09212020271705_Образци_СМР_M16-II-4.docx
09412020271705_Образец № 2 на еЕЕДОП - espd-request_M16-II-4.zip
09472020271705_Образец № 7 на КСС_СМР_M16-II-4.xls

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 2020-08-04 16:29:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-08-25 13:35:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-09-11 10:25:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-09-11 10:27:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60а от ППЗОП 2020-09-11 10:29:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-09-11 10:31:00
договор 2020-11-23 13:41:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-23 13:44:00
Допълнително споразумение 2022-08-16 14:27:00
обявление за изменение 2022-08-16 14:28:00

<-- Обратно към поръчки