Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-3: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера К-III-7-47-08 на ул. "Цар Иван Александър" до блокове 300, 301, 302, клуб, 303, 303Б и 303В, 307 и 306 вх. А и вх. Б - ж.к. "Св. Троица", р-н Илинден“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-26 17:37:20
№ 20200522xvki4199018

Описание:

Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-3: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера К-III-7-47-08 на ул. "Цар Иван Александър" до блокове 300, 301, 302, клуб, 303, 303Б и 303В, 307 и 306 вх. А и вх. Б - ж.к. "Св. Троица", р-н Илинден“Документи
39472020261705_Решение ОП-Р-18 26.05.2020г..pdf
39532020261705_Обявление ОП-158 26.05.2020г..pdf
40052020261705_Документация_СМР_топломагистрала_M16-1-3.doc
40122020261705_Приложение № 1 - Проект на договор, СМР_M16-1-3.docx
40182020261705_Приложение № 2 - Инвестиционен проект_M16-I-3.7z
40252020261705_Образци_СМР_M16-1-3.docx
40312020261705_Образец № 2 на еЕЕДОП - espd-request.zip
40382020261705_Образец № 7 на КСС_СМР_ M16-I-3.xls

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 2020-07-29 15:56:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-08-25 14:00:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-09-11 10:47:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-09-11 10:50:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60а от ППЗОП 2020-09-11 10:52:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-09-11 10:54:00
договор 2020-11-23 13:49:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-23 13:52:00

<-- Обратно към поръчки