Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка от оградата на ТЕЦ "София" до проходим колектор в УПИ XIII - 774, кв. 22, м. "Надлез Надежда", ул. "202" № 6, район Сердика, гр. София”“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-22 15:43:04
№ 20200519lJUW4158713

Описание:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка от оградата на ТЕЦ "София" до проходим колектор в УПИ XIII - 774, кв. 22, м. "Надлез Надежда", ул. "202" № 6, район Сердика, гр. София”“


Документи
59502020221505_Решение ОП-Р-17 22.05.2020г..pdf
59562020221505_Обявление ОП-153 22.05.2020г..pdf
20092020221605_Документация_СМР_топломагистрала_M16-I-12_V02.doc
20182020221605_Образци_СМР_M16-I-12.docx
20242020221605_Образец № 2 на еЕЕДОП - espd-request.zip
21122020221605_Образец № 7 на КСС_СМР_M16-I-12.xls
21232020221605_Приложение № 1 - Проект на договор, СМР_M16-I-12.docx
21352020221605_Приложение № 2 - Инвестиционен проект_M16-I-12.7z

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ № 1 2020-07-24 16:21:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 2020-08-17 15:12:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-08-26 10:16:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-08-26 10:17:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60а от ППЗОП 2020-08-26 10:19:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-08-26 10:21:00
Договор 2020-11-09 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-09 15:11:00

<-- Обратно към поръчки