Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”.

Тип поръчка: КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

Дата: 2016-10-11 16:01:57
№ 20161011Kwvu1478506

Описание:

Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”.


Документи
54122016111610_ks_21092016.docx
54212016111610_KS_ESPD.doc
54432016111610_Решение - Обявление.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-11-25 14:50:00
РЕШЕНИЕ 2016-12-02 17:05:00
РЕШЕНИЕ 2016-12-02 17:06:00
РЕШЕНИЕ 2016-12-02 17:06:00
Решение за откриване 2016-12-20 17:05:00
Количествени сметки 2016-12-20 17:06:00
Покана 2016-12-20 17:10:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-02-13 16:53:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-02-13 16:54:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-02-13 16:54:00
Съобщение 2017-02-13 16:54:00
ПРОТОКОЛ ОТ ЖРЕБИЙ 2017-03-02 14:25:00
ПРОТОКОЛИ ОТ ДОГОВАРЯНЕ 2017-03-02 14:30:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ 2017-03-02 14:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2017-03-02 14:40:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-03-07 09:15:00
РЕШЕНИЕ 2017-03-07 09:20:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-03-07 09:25:00
РЕШЕНИЕ 2017-03-07 09:30:00
ПРОТОКОЛИ-ОТКАЗ 2017-03-13 16:31:00
РЕШЕНИЕ 2017-03-13 16:35:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-04-12 16:00:00
РЕШЕНИЕ 2017-04-12 16:05:00
ПРОТОКОЛИ-ОТКАЗ 2017-04-28 14:35:00
РЕШЕНИЕ 2017-04-28 14:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ 2017-05-03 16:35:00
ПОКАНА 2017-05-03 16:40:00
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 2017-05-03 16:45:00
ОБРАЗЦИ 2017-05-03 16:50:00
ПРОЕКТ 2017-05-03 16:55:00
Договори - позиции 1, 3 и 6 2017-05-04 14:40:00
Договори - позиции 2, 4,5,7,8,9,10, и 11 2017-05-09 16:52:00
Отговор на въпрос 2017-05-12 16:36:00
Съобщение 2017-05-26 16:10:00
ПРОТОКОЛ ОТ ЖРЕБИЙ 2017-06-05 14:16:00
ПРОТОКОЛИ ОТ ДОГОВАРЯНЕ 2017-06-05 14:18:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2017-06-05 14:20:00
РЕШЕНИЕ 2017-06-05 14:23:00
ПРОТОКОЛИ-ВКЛЮЧВАНЕ 2017-07-04 16:20:00
РЕШЕНИЕ 2017-07-04 16:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ 2017-07-19 13:25:00
ПОКАНА 2017-07-19 13:30:00
ОБРАЗЦИ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2017-07-19 13:35:00
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 2017-07-19 13:40:00
Договор 2017-07-20 15:20:00
Отговор на въпрос 2017-07-27 11:56:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ 2017-08-02 16:15:00
ПОКАНА 2017-08-02 16:20:00
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ 2017-08-02 16:25:00
ОБРАЗЦИ 2017-08-02 16:30:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-08-24 09:39:00
ПРОТОКОЛ ОТ ЖРЕБИЙ 2017-09-08 11:15:00
ПРОТОКОЛИ ОТ ДОГОВАРЯНЕ 2017-09-08 11:20:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2017-09-08 11:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2017-09-08 11:30:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-09-13 15:37:00
Договор 2017-10-30 15:40:00
Уведомление 2017-11-14 17:00:00
РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ 2017-11-23 13:24:00
РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛИ 2017-11-23 16:21:00
РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛИ 2017-11-29 15:17:00
РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ 2018-02-02 14:51:00
ПРОТОКОЛИ ОТ ДОГОВАРЯНЕ 2018-02-12 16:15:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-02-12 16:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-02-12 16:25:00
Решение за изменение 2018-11-14 10:14:00
АКТУАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА 2018-11-14 11:54:00
Протокол 2018-11-29 17:14:00
Доклад 2018-11-29 17:15:00
Решение за изменение 2018-11-29 17:16:00
протокол 2019-03-12 17:31:00
Решение 2019-03-13 16:58:00
Покана 2019-03-13 16:59:00
Образци към поканата 2019-03-13 16:59:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП №10 2019-04-04 13:42:00
съобщение 2019-04-18 16:56:00
съобщение 2019-04-23 14:45:00
ПРОТОКОЛ ОТ ЖРЕБИЙ 2019-05-15 16:26:00
ПРОТОКОЛИ ОТ ДОГОВАРЯНЕ 2019-05-15 16:27:00
Доклад 2019-05-15 16:28:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-05-15 16:28:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-26 15:38:00
Договор по ОП-1 2019-07-26 15:41:00
Договор по ОП-2 2019-07-26 15:43:00
Договор по ОП-3 2019-07-26 15:45:00
Договор по ОП-4 2019-07-26 15:47:00
Договор по ОП-5 2019-07-26 15:49:00
Договор по ОП-6 2019-07-26 15:50:00
покана 2019-08-23 14:05:00
образци към поканата 2019-08-23 14:07:00
решение 2019-08-23 14:08:00
количествена сметка 2019-08-23 14:10:00
Съобщение 2019-09-17 15:06:00
Съобщение 2019-09-18 16:11:00
протоколи 2019-09-20 14:17:00
доклад 2019-09-20 14:18:00
решение 2019-09-20 14:19:00
Удължаване срока на квалификационна система 2019-10-21 10:56:00
ДОГОВОР 2019-11-11 10:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-11-11 10:27:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП №1 2019-12-11 17:11:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП №2 2019-12-11 17:13:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП №3 2019-12-11 17:13:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП №4 2019-12-11 17:14:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП №8 2020-03-12 16:16:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР по ОП№6 2020-07-14 17:06:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2020-12-29 11:19:00
ДОПЪНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2020-12-29 12:08:00

<-- Обратно към поръчки