Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-06 16:37:51
№ 20151006VeOR873701

Описание:

„Абонаментно техническо обслужване на Автоматизираните системи за управление за срок от 2 /две/ години с 4 обособени позиции ”


Документи
51182015061610_Решение обявление АСУ.pdf
51262015061610_DOCUMENTATION Ab.pddrujka-FINAL (1).doc
51412015061610_Приложение 1 Обос.поз._4 АСУ.xls
51482015061610_Приложение 2 Обос.поз._4 АСУ.xls
51572015061610_Приложение 3 Обос.поз._4 АСУ.xls

ПубликацияДата
протокол1 2015-12-01 10:58:00
Уведомление цени 2015-12-14 14:48:00
Съобщение жребий 2016-01-20 16:25:00
Протокол - 2,3,4 2016-01-28 15:45:00
Решение 2016-01-28 15:50:00
Решение за прекратяване 2016-01-28 15:50:00
договори 2016-03-10 14:35:00
Гаранции участие 2016-03-10 14:40:00
Плащане 2016-04-20 17:00:00
Плащане 2016-04-21 17:00:00
Плащане 2016-04-21 17:00:00
Плащане 2016-05-20 17:00:00
Плащане 2016-05-20 17:00:00
Плащане 2016-05-20 17:00:00
Плащане 2016-06-21 17:00:00
Плащане 2016-06-23 17:00:00
Плащане 2016-06-23 17:00:00
Плащане 2016-07-25 17:00:00
Плащане 2016-07-26 17:00:00
Плащане 2016-07-27 17:00:00
Плащане 2016-08-24 17:00:00
Плащане 2016-08-23 17:00:00
Плащане 2016-08-23 17:00:00
Плащане 2016-09-21 17:00:00
Плащане 2016-09-21 17:00:00
Плащане 2016-09-21 17:00:00
Плащане 2016-10-24 17:00:00
Плащане 2016-10-24 17:00:00
Плащане 2016-10-24 17:00:00
Плащане 2016-11-23 17:00:00
Плащане 2016-11-23 17:00:00
Плащане 2016-11-23 17:00:00
Плащане 2016-12-23 17:00:00
Плащане 2016-12-23 17:00:00
Плащане 2016-12-23 17:00:00
Плащане 2017-01-24 17:00:00
Плащане 2017-01-24 17:00:00
Плащане 2017-01-25 17:00:00
Плащане 2017-02-23 17:00:00
Плащане 2017-03-23 17:00:00
Плащане 2017-02-23 17:00:00
Плащане 2017-03-24 17:00:00
Плащане 2017-03-27 17:00:00
Плащане 2017-03-27 17:00:00
Плащане 2017-04-25 17:00:00
Плащане 2017-04-24 17:00:00
Плащане 2017-04-26 17:00:00
Плащане 2017-05-26 17:00:00
Плащане 2017-05-25 17:00:00
Плащане 2017-05-25 17:00:00
Плащане 2017-06-27 17:00:00
Плащане 2017-06-26 17:00:00
Плащане 2017-06-28 17:00:00
Плащане 2017-07-25 17:00:00
Плащане 2017-07-24 17:00:00
Плащане 2017-07-25 17:00:00
Плащане 2017-08-23 17:00:00
Плащане 2017-08-23 17:00:00
Плащане 2017-08-22 17:00:00
Плащане 2017-09-25 17:00:00
Плащане 2017-09-25 17:00:00
Плащане 2017-09-25 17:00:00
Плащане 2017-10-23 17:00:00
Плащане 2017-10-23 17:00:00
Плащане 2017-10-25 17:00:00
Плащане 2017-11-27 17:00:00
Плащане 2017-11-24 17:00:00
Плащане 2017-11-28 17:00:00
Плащане 2017-12-22 17:00:00
Плащане 2017-12-22 17:00:00
Плащане 2017-12-22 17:00:00
Плащане 2018-01-25 17:00:00
Плащане 2018-01-24 17:00:00
Плащане 2018-01-25 17:00:00

<-- Обратно към поръчки