Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-12 14:34:59
№ 20150612HdGC506458

Описание:Документи
35272015121406_topl izolaciq.zip

ПубликацияДата
Приложения 2015-07-01 16:10:00
Протокол 1 2015-07-24 14:30:00
Уведомление 2015-09-15 17:02:00
Решение 2015-09-18 16:47:00
Протокол 2015-09-18 16:56:00
ПРОТОКОЛ 2 2015-09-18 17:02:00
договор 2015-11-24 09:05:00
Гаранции участие 2015-11-24 10:00:00
Плащане 2016-12-08 17:00:00
Плащане 2016-01-14 17:00:00
Плащане 2016-02-24 17:00:00
Плащане 2016-03-21 17:00:00
Плащане 2016-03-23 17:00:00
Плащане 2016-06-16 17:00:00
Плащане 2016-01-25 17:00:00
Плащане 2016-02-16 17:00:00
Плащане 2016-02-17 17:00:00
Плащане 2016-03-25 17:00:00
Плащане 2016-04-05 17:00:00
Плащане 2016-05-18 17:00:00
Плащане 2016-06-07 17:00:00
Плащане 2016-06-13 17:00:00
Плащане 2016-07-26 17:00:00
Плащане 2016-07-13 17:00:00
Плащане 2016-07-25 17:00:00
Плащане 2016-08-03 17:00:00
Плащане 2016-08-08 17:00:00
Плащане 2016-08-01 17:00:00
Плащане 2016-08-01 17:00:00
Плащане 2016-08-17 17:00:00
Плащане 2016-08-18 17:00:00
Плащане 2016-08-17 17:00:00
Плащане 2016-08-19 17:00:00
Плащане 2016-09-26 17:00:00
Плащане 2016-10-17 17:00:00
Плащане 2016-11-01 17:00:00
Плащане 2016-11-28 17:00:00
Плащане 2016-11-03 17:00:00
Плащане 2016-11-15 17:00:00
Плащане 2016-12-12 17:00:00
Плащане 2016-12-07 17:00:00
Плащане 2016-12-05 17:00:00
Плащане 2016-12-23 17:00:00
Плащане 2016-12-29 17:00:00
Плащане 2016-12-23 17:00:00
Плащане 2017-01-19 17:00:00
Плащане 2017-01-26 17:00:00
Плащане 2017-01-05 17:00:00
Плащане 2017-01-10 17:00:00
Плащане 2017-01-09 17:00:00
Плащане 2017-01-11 17:00:00
Плащане 2017-03-14 17:00:00
Плащане 2017-03-15 17:00:00
Плащане 2017-03-28 17:00:00
Плащане 2017-03-09 17:00:00
Плащане 2017-03-16 17:00:00
Плащане 2017-03-29 17:00:00
Плащане 2017-04-19 17:00:00
Плащане 2017-05-30 17:00:00
Плащане 2017-05-04 17:00:00
Плащане 2017-05-22 17:00:00
Плащане 2017-05-04 17:00:00
Плащане 2017-06-15 17:00:00
Плащане 2017-06-01 17:00:00
Плащане 2017-06-16 17:00:00
Плащане 2017-07-03 17:00:00
Плащане 2017-07-19 17:00:00
Плащане 2017-08-03 17:00:00
Плащане 2017-08-15 17:00:00
Плащане 2017-08-16 17:00:00
Плащане 2017-08-02 17:00:00
Плащане 2017-08-28 17:00:00
Плащане 2017-08-29 17:00:00
Плащане 2017-09-05 17:00:00
Плащане 2017-09-27 17:00:00
Плащане 2017-10-17 17:00:00
Плащане 2017-10-23 17:00:00
Плащане 2017-11-08 17:00:00
Плащане 2017-11-29 17:00:00
Плащане 2017-11-08 17:00:00
Плащане 2017-11-22 17:00:00
Плащане 2017-11-28 17:00:00
Плащане 2017-12-13 17:00:00
Плащане 2017-12-20 17:00:00
Плащане 2017-12-06 17:00:00
Плащане 2017-12-21 17:00:00
Плащане 2018-01-04 17:00:00
Плащане 2018-01-10 17:00:00
Плащане 2018-01-15 17:00:00
Плащане 2018-01-23 17:00:00
Плащане 2018-01-11 17:00:00
Обявление за приключване на Договор У-№203/26.10.2015г. 2019-10-30 11:15:00

<-- Обратно към поръчки