Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, честотни регулатори и автоматични регулатори за cos φ” с три обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-07-13