Филтрирай по:

Тип на поръчката:ЗА АРХИВ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 1.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становище на изп. директор на агенцията по запитване на възложителя

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация София” ЕАД"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-07 16:10:11
№ 20160307imkC1154285

Описание:Документи
15202016071603_Documentacia - 2016 - Metrologiya-FINAL.doc
15252016071603_Решение и обявление Метрология.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-03-15 09:35:00
Отговор на въпрос 2016-03-18 16:04:00
Отговор на въпрос 2016-04-08 16:28:00
Протокол 1 2016-04-28 14:26:00
Уведомление цени 2016-05-16 16:11:00
Протоколи №2 и №3 2016-05-27 15:24:00
Решение 2016-05-27 15:26:00
Договори - позиции 1, 3, 4 и 6 2016-07-15 14:20:00
Гаранции участие 2016-07-15 14:24:00
Договор- Обособена позиция 2 2016-08-10 13:33:00
Договор- Обособена позиция 5 2016-08-11 11:13:00
Гаранции участие 2016-08-11 11:14:00
Плащане 2016-08-12 17:00:00
Плащане 2016-08-29 17:00:00
Плащане 2016-09-14 17:00:00
Плащане 2016-09-16 17:00:00
Плащане 2016-09-02 17:00:00
Плащане 2016-09-08 17:00:00
Плащане 2016-09-20 17:00:00
Плащане 2016-09-26 17:00:00
Плащане 2016-09-29 17:00:00
Плащане 2016-08-26 17:00:00
Плащане 2016-09-27 17:00:00
Плащане 2016-08-31 17:00:00
Плащане 2016-09-13 17:00:00
Плащане 2016-09-27 17:00:00
Плащане 2016-09-14 17:00:00
Плащане 2016-09-17 17:00:00
Плащане 2016-09-27 17:00:00
Плащане 2016-09-07 17:00:00
Плащане 2016-09-13 17:00:00
Плащане 2016-09-16 17:00:00
Плащане 2016-09-21 17:00:00
Плащане 2016-10-07 17:00:00
Плащане 2016-10-17 17:00:00
Плащане 2016-10-26 17:00:00
Плащане 2016-10-27 17:00:00
Плащане 2016-10-06 17:00:00
Плащане 2016-10-07 17:00:00
Плащане 2016-10-26 17:00:00
Плащане 2016-10-27 17:00:00
Плащане 2016-10-07 17:00:00
Плащане 2016-10-27 17:00:00
Плащане 2016-10-11 17:00:00
Плащане 2016-10-13 17:00:00
Плащане 2016-10-11 17:00:00
Плащане 2016-10-13 17:00:00
Плащане 2016-11-07 17:00:00
Плащане 2016-11-09 17:00:00
Плащане 2016-11-15 17:00:00
Плащане 2016-11-23 17:00:00
Плащане 2016-11-25 17:00:00
Плащане 2016-11-24 17:00:00
Плащане 2016-11-28 17:00:00
Плащане 2016-11-28 17:00:00
Плащане 2016-11-03 17:00:00
Плащане 2016-11-07 17:00:00
Плащане 2016-11-10 17:00:00
Плащане 2016-11-15 17:00:00
Плащане 2016-11-21 17:00:00
Плащане 2016-11-24 17:00:00
Плащане 2016-11-03 17:00:00
Плащане 2016-11-24 17:00:00
Плащане 2016-12-02 17:00:00
Плащане 2016-12-07 17:00:00
Плащане 2016-12-12 17:00:00
Плащане 2016-12-19 17:00:00
Плащане 2016-12-22 17:00:00
Плащане 2016-12-28 17:00:00
Плащане 2016-12-22 17:00:00
Плащане 2016-12-22 17:00:00
Плащане 2016-12-15 17:00:00
Плащане 2016-12-29 17:00:00
Плащане 2016-12-07 17:00:00
Плащане 2016-12-09 17:00:00
Плащане 2016-12-15 17:00:00
Плащане 2016-12-19 17:00:00
Плащане 2016-12-22 17:00:00
Плащане 2016-12-23 17:00:00
Плащане 2016-12-27 17:00:00
Плащане 2016-12-01 17:00:00
Плащане 2016-12-27 17:00:00
Плащане 2017-01-06 17:00:00
Плащане 2017-01-11 17:00:00
Плащане 2017-01-16 17:00:00
Плащане 2017-01-19 17:00:00
Плащане 2017-01-25 17:00:00
Плащане 2017-01-09 17:00:00
Плащане 2017-01-12 17:00:00
Плащане 2017-01-18 17:00:00
Плащане 2017-01-25 17:00:00
Плащане 2017-01-05 17:00:00
Плащане 2017-01-11 17:00:00
Плащане 2017-01-12 17:00:00
Плащане 2017-01-26 17:00:00
Плащане 2017-02-13 17:00:00
Плащане 2017-02-15 17:00:00
Плащане 2017-02-20 17:00:00
Плащане 2017-02-2